برگزاری نشست آشنایی دانشجویان نو ورود دوره کارشناسی

برگزاری نشست آشنایی دانشجویان نو ورود دوره کارشناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری نشست آشنایی دانشجویان نو ورود دوره کارشناسی شیمی با هیات رئیسه و اساتید دانشکده

نشست آشنایی دانشجویان نو ورود دوره کارشناسی شیمی با هیات رئیسه و اساتید راهنمای دانشکده شیمی در تاریخ 95/7/18 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید. و موارد زیر در نشست برگزار شده مطرح شد.

1. آشنایی با مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی

2. آشنایی با هیات رئیسه دانشکده، مدیران گروه های آموزشی و استادان راهنمای دوره کارشناسی 95