برگزاری شورای عمومی دانشکده شیمی

برگزاری شورای عمومی دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوعات:
1-تقدیر از مقام شامخ آقای دکتر آذریفر به مناسبت بازنشستگی ایشان.
2-تقدیر از خانم دکتر مدرکیان به مناسبت قرار گرفتن در لیست یک درصد دانشمندان ISI  و کسب رتبه در جشنواره زن و علم.