برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص معرفی دانشکده شیمی

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص معرفی دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه هماهنگی در خصوص معرفی دانشکده شیمی جهت دانشجویان جدیدالورود برگزار گردید.

جلسه هماهنگی در خصوص معرفی دانشکده شیمی جهت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی 1395 ساعت 13-11:30 مورخ 95/07/25 و کارشناسی ارشد و دکتری 1395 در ساعت 14- 12:30 مورخ 95/08/09 در آمفی دانشکده برگزار گردید. در این جلسات ضمن تبریک و خوش آمد گویی به دانشجویان و معرفی اعضای هیاًت رئیسه و مدیران محترم گروههای آموزشی، آئین نامه های آموزشی و پژوهشی و کلیات آئین نامه های مربوط به این مقاطع توسط مسئولین اطلاع رسانی گردید. همچنین به سئوالات مطرح شده از طرف دانشجویان با توجه به طرح سئوال توسط ذینفع پاسخ لازم ارائه شد.