برگزاری جلسه مجازی معارفه ورودی های جدید

برگزاری جلسه مجازی معارفه ورودی های جدید


جلسه مجازی معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی سال تحصیلی جدید امروز چهارشنبه، دوازدهم آذرماه، ساعت 12:30 به صورت آنلاین توسط مسئولین دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید. در این جلسه مجازی رییس محترم دانشکده و معاونین محترم دانشکده به همراه مدیران محترم گروه های آموزشی شرکت داشتند.

تصاویر برگزاری جلسه:

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4