برگزاری جلسه به مناسبت هفته سرآمدی آموزش

برگزاری جلسه به مناسبت هفته سرآمدی آموزش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به مناسبت هفته سرآمدی آموزش جلسه ای با حضور اعضای محترم هیاًت رئیسه و مدیران گروههای آموزشی و دانشجویان ممتاز کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از ساعت 12-10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی مورخ 97/02/09 تشکیل گردید. جلسه به صورت پرسش و پاسخ در مورد نحوه ارتقاء کیفیت آموزش این دانشکده به عمل آمد که نتایج حاصله مقرر شد توسط مدیران گروههای آموزشی به اطلاع همکاران گرامی برسد.

به مناسبت هفته سرآمدی آموزش جلسه ای با حضور اعضای  محترم هیاًت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی و دانشجویان ممتاز کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از ساعت 12-10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی  مورخ 97/02/09 تشکیل گردید. جلسه به صورت پرسش و پاسخ در مورد نحوه ارتقاء کیفیت آموزش این دانشکده به عمل آمد که نتایج حاصله مقرر شد توسط مدیران گروههای آموزشی به اطلاع همکاران گرامی برسد.