برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنابر اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا متقاضیان می بایستی تا تاریخ 95/8/20 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

بنابر نامه ارسالی جناب آقای دکتر رسول عمادی معاون محترم دانشجویی و دبیر کمیته دانشگاهی جشنواره دانشجوی نمونه دانشجویان متقاضی می بایستی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تصویر نامه معاون محترم دانشجویی دانشگاه جهت آگاهی درج می گردد.