برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده شیمی

رای گیری انتخابات هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی دانشکده شیمی در تاریخ 95/9/22 در سالن جلسات ریاست دانشکده شیمی برگزار گردید.