برنامه سمینار دانشجویان دانشکده شیمی اردیبهشت 96

برنامه سمینار دانشجویان دانشکده شیمی اردیبهشت 96


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان دانشکده شیمی اردیبهشت 96

برنامه سمینار اردیبهشت  96 دانشکده شیمی

نام و

نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

آرش پاکروش

دکتر زارعی

96/02/25

دوشنبه

14

معرفی و مقایسه معادلات حالت

سیما کلهر

دکتر

زلفی گل

96/02/26

سه شنبه

10

Isocyanide-based multicomponent reaction in the synthesis of heterocycles

سارا نیک افشار

دکتر خزائی

96/02/26

سه شنبه

11

Drug nanocarriers and their applications

ناهید رضوانی جلال

دکتر مدرکیان

96/02/27

چهارشنبه

10

Alectrochemi luminescence  aptasensor

افسانه سیفی

دکتر افخمی

96/02/27

چهارشنبه

11

هوش مصنوعی در شیمی

صفورا اسدی

دکتر عزیزیان

96/02/27

چهارشنبه

14

Parahydrophobic  Surfaces

طیبه پرویزی

دکتر

بصیری­پارسا

96/02/27

چهارشنبه

15

Fuelcell