برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

صدیقه علوی نیا

دکتر قربانی

20/2/95

دوشنبه

9

ترکیبات متخلخل

زهرا کرم شاهی

دکتر قربانی

21/2/95

سه شنبه

9:45

گرافن اکساید در تصفیه آب

مریم میرزایی

دکتر قربانی

21/2/95

سه شنبه

10:30

فتالوسیانین ها

مژگان مرادی کلهر

دکتر رفعتی

21/2/95

سه شنبه

11:15

معرفی جاذب ها سنتز و کاربرد آنها

فاطمه احمدی

دکتر ارجمندی

27/2/95

دوشنبه

5/10

نانو کامپوزیتها و کاربرد آن در صنایع مختلف

عباس کرمی

دکتر حسنی

28/2/95

سه شنبه

5/10

آنالیز Omics، اهمیت شیمی تجزیه و کمومتریکس در حل مسائل آن