برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در آذرماه سال 1398

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در آذرماه سال 1398


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در آذرماه سال 1398 طبق برنامه زیر اجرا خواهد شد.

نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

امیر قنبر پور

دکتر خزایی

24/9/1398

یکشنبه

9

فرآیند های تغییر رنگ مواد غذایی

محمد گنجشتی

دکتر آذری فر

24/9/1398

یکشنبه

10

کاربرد N - هتروسیکلیک کاربن ها (NHCS  ) به عنوان کاتالیست در سنتز ترکیبات آلی

شیوا ظفری

دکتر قربانی واقعی

24/9/1398

یکشنبه

11

پیشرفت های اخیر در کاربردهای واکنش ویتیگ در سنتز کامل محصولات طبیعی حاوی لاکتون،پیرون و لاکتام به عنوان ترکیبات کلیدی

نسرین کریمی آرام

دکتر صالح زاده

25/9/1398

دوشنبه

11

اهمیت بر هم کنش π- کاتیون در سنتز و در کاتالیست

حسین احمدی

دکتر زلفی گل

30/9/1398

شنبه

9

واکنش های کلیک در سنتز آلی

علی رضایی

دکتر افخمی

30/9/1398

شنبه

10

کاربرد کربن کوانتوم دات ها در حسگرهای فلورسانسی

آذین خوارزمی

دکتر قربانی واقعی

30/9/1398

شنبه

11

Xtal Flour ها بعنوان معرفهای جدید در واکنش های آلی

آرزو خوارزمی

دکتر قربانی واقعی

30/9/1398

شنبه

11:40

سنتز انواع N- هتروسیکل ها با استفاده از واکنش های 3 جزئی چهار مرکزی Ugi

 

 

1- دانشجویان موظف هستند بعد از ارائه سمینار فایل pdf   یا پاور پوینت را به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی تحویل دهند

2- جهت هماهنگی آمفی تئاتر 2 فرم مربوطه را از آقای نظری  (تکثیرات دانشکده شیمی ، روبروی سلف غذا خوری) تهیه کرده و به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل دهید.

3- پذیرایی ساده و مختصر برگزار شود.