برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درمرداد ماه 1396

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درمرداد ماه 1396


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درمرداد ماه 1396

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

الناز باول

دکتر افخمی

1396/5/10

سه شنبه

14

اصلاح و توسعه روش های میکرو استخراج فاز جامد با بکارگیری نانو فیبرها