برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درآذرماه 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درآذرماه 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درآذرماه 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی درآذرماه 1395

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

سعید مرادی

دکتر زلفی گل

95/09/16

سه شنبه

10-9

N-هتروسیکل کاربن ها

امیر شعبانلو

دکتر قربانی

95/09/17

چهارشنبه

10-9

MOF ( چهارچوب های آلی فلزی)

فاطمه خلوصی

دکتر افخمی

95/09/17

چهارشنبه

15-14

ساخت نانو فیبر به وسیله ی الکترو ریسی

محمود مسعودی خرم

دکتر نعمت الهی

95/09/23

سه شنبه

11-10

الکترولیز پیوسته  Flow Electro lises

نسترن رحیم داد

دکتر نعمت الهی

95/09/23

سه شنبه

12-11

آخرین پیشرفت های الکتروشیمی در زمینه تصفیه پساب

حسن صنعتی

دکتر قربانی

95/09/24

چهارشنبه

10-9

 

سیده شیرین موسوی

دکتر خزائی

95/09/24

چهارشنبه

11-10

دیابت

فاطمه حمیدی

دکتر قربانی

95/09/24

چهارشنبه

12-11

نانو کاتالیست پالادیوم (O)

مصطفی رجبی سالک

دکتر زلفی گل

95/09/30

سه شنبه

10-9

دایمدون ( روش ساخت و سنتز و اطلاعات کلی)

فاطمه صیفی کار

دکتر عزیزیان

95/09/30

سه شنبه

11-10

 

غزل میثمی

دکتربصیری پارسا

95/09/30

سه شنبه

12-11