برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی دردی ماه 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی دردی ماه 1395

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

محمود مسعودی خرم

دکتر

نعمت الهی

95/10/01

چهارشنبه

10-9

الکترولیز پیشرفته

Flow Electro lises

 

لیلا اسماعیلی

دکتر زارعی

95/10/01

چهارشنبه

11-10

آسفالتین و بررسی

سعید ویسی

دکتر ارجمندی

95/10/01

چهارشنبه

12-11

کاربرد نانو کامپوزیت ها

مژگان کریمانی

دکتر حسنی

95/10/01

چهارشنبه

15-14

نانو ذرات مغناطیسی ،

کاربرد و ویژگی آنها

ساجده محمودی

دکتر عزیزیان

95/10/07

سه شنبه

10-9

Nucleation and

growth of nanoparticles

مهسا مقدسی

دکتر رفعتی

95/10/07

سه شنبه

11-10

سیستم های انتقال و

رهایش کنترل شده دارو

بهار ابراهیم قصری

دکتر

زلفی گل

95/10/07

سه شنبه

12-11

کریستال های هوشمند

جهانگیر آشنود

دکتر آذریفر

95/10/08

چهارشنبه

10-9

سنتز پلیمر ها

حمیده نوروزی

دکتر

خرم آبادی

95/10/08

چهارشنبه

11-10

پویدون (Povidone)

ندا خسروی

دکتر حبیبی

95/10/08

چهارشنبه

12-11

سنتز باربیتورات ها

ملیحه خداویسی

دکتر ایلوخانی

95/10/08

چهارشنبه

15-14

نانو داروها

علی حیدری

دکتر هاشمی

95/10/08

چهارشنبه

16-15

حلالهای اوتکتیک

 

 

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

مهرداد تدینی متکلم

دکتر آذریفر

95/10/14

سه شنبه

10-9

پلیمر های رسانا

سمیرا شریفی نیا

دکتر صالح زاده

دکتر بیات

95/10/14

سه شنبه

11-10

Drug Delivery

سیده عقیق همراهیان

دکتر صالح زاده

دکتر بیات

95/10/14

سه شنبه

12-11

کمپلکس دی گروه 7 با لیگاند NHG

فائزه منیریان

دکتر صابونچی

95/10/15

چهارشنبه

10-9

خواص و کاربرد

کمپلکسهای پالادیوم

لیلا ولی پور

دکتر صابونچی

95/10/15

چهارشنبه

11-10

ایلیدها

صمد مومیوند

دکتر خزائی

95/10/15

چهارشنبه

12-11

تفلون، خواص و

کاربردهای آن