برنامه سمینار خرداد ماه 96 دانشکده شیمی

برنامه سمینار خرداد ماه 96 دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار خرداد ماه 96 دانشجویان دانشکده شیمی

برنامه سمینار خرداد ماه 96 دانشکده شیمی

نام  و

نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

محمد رضا

آنی زاده

دکتر زلفی گل

96/03/02

سه شنبه

10

فوق مزدوج شدن

مهدی دادخواه تهرانی

دکتر ایلوخانی

96/03/02

سه شنبه

11

کاربرد مایعات یونی به منظور استخراج سوخت هسته ای

هادی ظاهری نیاکان

دکتر ایلوخانی

96/03/02

سه شنبه

14

خواص ترمودینامیکی مایعات یونی

سید سجاد اولیائی

دکتر حبیبی

96/03/03

چهارشنبه

10

Chitozan

سمیرا نوری

دکتر قربانی

96/03/03

چارشنبه

11

Heterocyclic Dyes &their applications in solar cells and….

صفورا اسدی

دکتر عزیزیان

96/03/03

چهارشنبه

14

Parahydrophobic surfaces

عابد یوسفی

دکتر صابونچی

96/03/07

یکشنبه

10

اثرات مضر نانو ذرات بر سیستم ایمنی

لیلا وطن نواز

دکتر صابونچی

96/03/07

یکشنبه

11

خاصیت کاتالیست های مک ، سوزوکی ، سونوگاتید

ابوالفصل صوفی

صالح زاده

96/03/07

یکشنبه

14

Metal organic framework

آرش پاکروش

دکتر زارعی

96/03/08

دوشنبه

10

معرفی و مقایسه معادلات حالت

فاطمه شیخی لیسار

دکتر کرمانپور

96/03/08

دوشنبه

14

روش های نظری و مطالعه خواص ترمودینامیکی مخلوط مایعات

ندا نوری

دکتر

بصیری پارسا

96/03/09

سه شنبه

9

تصفیه آب با استفاده از روش هیبریدکاویتاسیون و فنتون

رقیه اسد پور

دکتر رفعتی

96/03/09

سه شنبه

10

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی

بیو سنسورها

معصومه فراهانی

دکتر ایلوخانی

96/03/09

سه شنبه

11

جذب اکسیژن برروی نانو لوله فسفید

فاطمه حسن پور

دکتر صاین

96/03/09

سه شنبه

14

تخریب فتوکاتالیستی مایعات یونی سمی

ناهید رضوانی جلال

دکتر مدرکیان

96/03/09

سه شنبه

15

Electrochemi luminescence  aptasensor

افسانه سیفی

دکتر افخمی

96/03/09

سه شنبه

16

هوش مصنوعی در شیمی

زینب احمد وند

دکتر بیات

96/03/10

چهارشنبه

8

کلاسترهای گروه چهارده

 Si-Ge-Pb-Sh  

بهاره نادری زاده

دکتر بیات

96/03/10

چهارشنبه

9

Carbens

آناهیتا دانشیار

دکتر

نعمت الهی

96/03/10

چهارشنبه

10

الکترو فرمینگ

حجت اله

فاطمی کیا

دکتر کی پور

96/03/10

چهارشنبه

11

نقش عناصر کم یاب در بدن انسان

لیلا نعمتی

دکتر کی پور

96/03/10

چهارشنبه

12

نقش عناصر کم یاب در متالو آنزیمها

الهام مسیبی

دکتر عزیزیان

96/03/10

چهارشنبه

14

Deep Eutectic solvents (DESS) and Their Applications

ایمان محمدی

دکتر عزیزیان

96/03/10

چهارشنبه

15

1-Method of surface terision measurement-2Microfloidice and lab on a chip