برنامه سمینار تحصیلات تکمیلی

برنامه سمینار تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی.

 

برنامه سمینارتحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

 

 

نام دانشجو

 

 

استاد

 

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

 

مکان

سمیه ملکی

دکتر مدرکیان

08/02/93

دوشنبه

5-4

نانو امولسیون ها ،تهیه،چگونگی،

(پایداری و کاربرد آنها)

 

آمفی 2

بنفشه مختاری

دکتر

نعمت الهی

10/02/93

چهارشنبه

11-10

Metul finishing

 

آمفی 2

نگین سرمستی

دکتر خزایی

15/02/93

دوشنبه

11-10

Current trends in the chemistry of permanent hair dyeing

 

آمفی 2

مهسا توسلی

دکتر خزایی

15/02/93

دوشنبه

12-11

Synthesis of dyes and applications in solar cells,…..

 

آمفی 2