برنامه سمینار آبان ماه 96 دانشکده شیمی

برنامه سمینار آبان ماه 96 دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار آبان ماه 96 دانشکده شیمی

برنامه سمینار آبان ماه 96 دانشکده شیمی

نام و

نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

مریم پوریا مهر

دکتر صابونچی

1396/08/21

یکشنبه

10

نانو شیمی

زهرا بیات

دکتر صابونچی

1396/08/21

یکشنبه

11

استفاده از نانو کاتالیست ها به عمراه اوزون برای حذف آلاینده های آب و پساب صنعتی

محمد دشته

دکتر

زلفی گل

1396/08/29

دوشنبه

10

حد واسط های ولند