انتصاب رئیس جدید دانشکده شیمی

انتصاب رئیس جدید دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر داود نعمت اللهی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب گردیدند.

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی  جناب آقای دکتر داود نعمت اللهی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده، انتظار مي‌ رود با همكاري، همدلي، هم ‌انديشي و تعامل با معاونت هاي محترم دانشگاه، ساير مديران ستادي، اعضاء محترم هيأت علمي و كاركنان دانشكده، نهايت تلاش و جديت خود را در راستاي پرورش و شكوفايي استعدادهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي دانشجويان ارجمند، مبذول نماييد.     

ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر داود نعمت اللهی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر حسین ایلوخانی در طول تصدی ریاست دانشکده شیمی قدردانی می گردد.