انتصاب جناب آقای دکتر صادق صالح زاده به عنوان دبیر شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

انتصاب جناب آقای دکتر صادق صالح زاده به عنوان دبیر شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر صادق صالح زاده عضو هیأت علمی دانشگاه طی حکمی از سوی دبیر انجمن شیمی ایران جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل به عنوان دبیر شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران منصوب گردیدند

 آقای دکتر صادق صالح زاده عضو هیأت علمی دانشگاه طی حکمی از سوی دبیر انجمن شیمی ایران جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل به عنوان دبیر شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران منصوب گردیدند.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه این انتصاب شایسته را که نشان از تخصص و توانمندی های ارزشمند جناب آقای دکترصادق صالح زاده دارد، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده، برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماید