انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر جواد صاین از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در بخش شیمی کاربردی انتخاب گردیدند.

آقای دکتر جواد صاین از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته  کشور در بخش شیمی کاربردی انتخاب گردیدند.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه این انتخاب شایسته را که نشان از تخصص وتوانمندی های ارزشمند جناب آقای دکترجواد صاین دارد، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده، برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماید.