انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر حسین ایلوخانی از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 1396 در بخش شیمی فیزیک انتخاب گردیدند.

آقای دکتر حسین ایلوخانی از طرف انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته  کشور در سال 1396 در بخش شیمی فیزیک انتخاب گردیدند.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه این انتخاب شایسته را که نشان از تخصص وتوانمندی های ارزشمند جناب آقای دکترحسین ایلوخانی دارد، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده، برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماید.