انتخاب دانشجوی دکتری شیمی به عنوان سرآمد آموزشی

انتخاب دانشجوی دکتری شیمی به عنوان سرآمد آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای صابر علیزاده دانشجوی مقطع دکتری شیمی به عنوان سرآمد آموزشی سال 1397 انتخاب شدند.

آقای صابر علیزاده دانشجوی مقطع دکتری شیمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا  به عنوان سرآمد آموزشی سال 1397 انتخاب شدند.

دانشکده شیمی ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت های بیشتر در عرصه علم و دانش می نماید.