انتخاب آقای پروفسور زلفی گل به عنوان پژوهشگر برتر کشور

انتخاب آقای پروفسور زلفی گل به عنوان پژوهشگر برتر کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای پروفسور زلفی گل به عنوان پژوهشگر برتر کشور در سال 97 انتخاب شدند.

جناب آقای پروفسور محمدعلی زلفی گل از اساتید برجسته دانشگاهی و کشوری به عنوان پژوهشگر برتر کشور در سال 97 انتخاب شدند.

دانشکده شیمی این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهی صمیمانه تبریک عرض نموده و از خدای متعال آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان می نماید.