انتخاب آقای مظاهر احمدی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری

انتخاب آقای مظاهر احمدی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای مظاهر احمدی دانشجوی رشته شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری انتخاب شدند.

آقای مظاهر احمدی دانشجوی رشته شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری انتخاب شدند. دانشکده شیمی این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان می نماید.