انتخاب آقای دکتر مهدی بیات به عنوان پژوهشگر برجسته

انتخاب آقای دکتر مهدی بیات به عنوان پژوهشگر برجسته


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهدی بیات، انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پژوهشگر برجسته در شاخه شیمی از سوی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم را تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم. دانشکده شیمی ـ دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر مهدی بیات، انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پژوهشگر برجسته در شاخه شیمی از سوی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم را تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون می نماییم.

دانشکده شیمی ـ دانشگاه بوعلی سینا