انتخاب آقای دکتر سعید عزیزیان به عنوان شیمی دان برجسته کشور

انتخاب آقای دکتر سعید عزیزیان به عنوان شیمی دان برجسته کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر سعید عزیزیان به عنوان شیمی دان برجسته کشور انتخاب شدند.

جناب آقای دکتر سعید عزیزیان عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان شیمی دان برجسته کشور در سال 1395 در گرایش شیمی فیزیک از سوی انجمن شیمی ایران انتخاب شدند.  این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و موفقیت های بیشتری برای این استاد گرامی آرزومند است.