آقای دکتر صادق خزل پور برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند

آقای دکتر صادق خزل پور برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند


 

آقای دکتر صادق خزل پور عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا، گروه شیمی تجزیه، موفق به کسب رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی در گروه تخصصی فناوری‌های شیمیایی در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند.
دانشکده شیمی، ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر، این انتخاب شایسته را به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض می نماید.