اطلاعیه

اطلاعیه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سخنرانی های اساتید محترم دانشکده شیمی در هفته پژوهش

به پیوست سخنرانی های اساتید گروهای مختلف دانشکده شیمی در هفته پژوهش به اطلاع می رسد.