اصلاحیه برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در نیمه اول خرداد 1395

اصلاحیه برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در نیمه اول خرداد 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در خردادماه 1395 که پیش تر اعلام شده بود؛ طبق جدول پیوست اصلاح می گردد.

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

آمنه زنگنه

دکتر زارعی

95/3/3

دوشنبه

9

بررسی عوامل موثر بر عدد اکتان بنزین

زهرا کرم شاهی

دکتر قربانی

95/3/4

سه شنبه

9

گرافن اکساید در تصفیه فاضلاب

مژده سادات هاشمی

دکتر صابونچی

95/3/4

سه شنبه

9:45

چارچوب آلی -فلزی

سعید بابایی

دکتر زلفی گل

95/3/4

سه شنبه

11:15

Coating Polymer agent

حمید زینلی

دکتر کی پور

95/3/5

چهارشنبه

14

Trace elements

ناهید موتاب

دکتر هاشمی

95/3/10

دوشنبه

9

کاربرد فرو فلوئیدها

خدیجه بادپاء

دکتر صابونچی

95/3/10

دوشنبه

9:45

کاربرد کمپلکس های پلاتین و پالادیم

اعظم ذوالفقاری اصل

دکتر رفعتی

95/3/10

دوشنبه

10:30

جذب سطحی توسط کربن فعال

زینب یعقوبی

دکتر بصیری پارسا

95/3/11

سه شنبه

9

Stimuli-responsive smart gating membrane

وحیده مظفری

دکتر بصیری پارسا

95/3/11

سه شنبه

9:45

پیل های سوختی قلیایی

سعادت حجری

دکتر کی پور

95/3/12

چهارشنبه

14

Description and biochemical Application of trace elements cobalt,manganes,copper in biological systems

طاهر رضایی

دکتر کی پور

95/3/12

چهارشنبه

15

بررسی ساختار وعملکرد عناصر (Se,Fe,Zn ) در بدن انسان