اصلاحیه برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395

اصلاحیه برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در اردیبهشت ماه 1395 که پیش تر اعلام شده بود؛ طبق جدول زیر اصلاح می گردد.

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

صدیقه علوی نیا

دکتر قربانی

95/2/20

دوشنبه

9

ترکیبات متخلخل

زهرا کرم شاهی

دکتر قربانی

95/2/21

سه شنبه

9:45

گرافن اکساید در تصفیه آب

مریم میرزایی

دکتر قربانی

95/2/21

سه شنبه

10:30

فتالوسیانین ها

مژگان مرادی کلهر

دکتر رفعتی

95/2/21

سه شنبه

11:15

معرفی جاذب ها سنتز و کاربرد آنها

فاطمه احمدی

دکتر ارجمندی

95/2/27

دوشنبه

10:30

نانو کامپوزیتها و کاربرد آن در صنایع مختلف

عباس کرمی

دکتر حسنی

95/2/28

سه شنبه

10:30

آنالیز Omics، اهمیت شیمی تجزیه و کمومتریکس در حل مسائل آن

المیرا عزیزی

دکتر ارجمندی

95/2/29

چهارشنبه

10

Impedance spectroscopy

مهدی مالمیر

دکتر ارجمندی

95/2/29

چهارشنبه

11

بررسی خازن ها