ارائه موضوع سمینار

ارائه موضوع سمینار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیـلی (دکتری و ارشد ) می رساند که جهت ارائه موضوع سمینار تا 2/3/93 به کارشنــاس تحصیلات تکمـــیلی دانشکده (خانم قره باغی) مراجعه کنند.

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیـلی (دکتری و ارشد ) می رساند که جهت ارائه  موضوع سمینار تا 2/3/93 به کارشنــاس تحصیلات تکمـــیلی دانشکده (خانم قره باغی) مراجعه کنند.

لازم به ذکر است واحد سمیناردانشجویانی که تا این تاریخ مراجعه ننمایند حذف خواهد شد