مسئول مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی

منصور دهنوی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن:  داخلی 292
آدرس:  همدان - پل پژوهش - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند