مسئول اداره آموزش دانشکده شیمی

راضیه یوسفی خوشبخت
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
تلفن:  داخلی 214
آدرس:  آدرس: همدان - پل پژوهش - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند